ЛСВ консультант - Індивідуальна фотографія робочого часу
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

ФОТОРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Під проведення індивідуальної фотографії робочого часу, об’єктом спостережень виступає один працівник. Індивідуальна ФРЧ дозволяє вивчати робочий час із максимальною деталізацією.

Спеціальний додаток Нормування вирішить всі завдання, пов'язані з фотографуванням робочого часу будь-яким з поширених методів: зафіксує дані (складе фотокарту), обробить їх (складе відомість одноменних витрат і втрат робочого часу) і відправить вам файли. HyperLink

Досвід декількох поколінь фахівців із нормування праці сформував типовий бланк індивідуальної фотографії робочого часу, який дозволяє зручно та ефективно проводити спостереження та оброблювати результат.

Бланк листа спостережень (фотокарта), звісно, містить «шапку» де вказуються місце та дата проведення спостережень, описується робоче місце, за яким велось спостереження, також заноситься інша загальна інформація, що буде визнана корисною.

Основна, «змістовна частина» виглядає наступним чином:

Витрати/втрати робочого часу Поточний час Трива-
лість
Перекри
вається №
Кількість
виробів
Індекс
год:хв.
1 2 3 4 5 6
           
           
           

У стовпчику 1 описують усі дії працівника та його бездіяльність, опис ведеться у довільній формі, кожному запису присвоюється порядковий номер.

У стовпчику 2  фіксується поточний час у годинах та хвилинах. Оскільки фіксація ведеться безперервно протягом певного часу, зазвичай робочої зміни, то час початку поточної дії працівника співпадає із часом попередньої. Тому фіксується час або початку, або завершення поточної дії. Досвід свідчить, що фіксація часу завершення дії, дозволяє уникнути прикрих помилок. Тож, і ЛСВ консультант рекомендує фіксувати час закінчення поточної дії.

У стовпчику 3 записується тривалість дії, або бездіяльності працівника, зафіксованої у цьому рядку. Результат НЕ заноситься під час спостереження, а розраховується потім, під час оброблення результатів ФРЧ. Якщо проводиться спостереження за машинними, автоматизованими, або апаратурними процесами, то можливе перекриття основним (машинним) часом інших дій працівника.

У стовпчику 4 фіксується порядковий номер запису, що відповідає основному (технологічному) часу, який перекриває поточну дію або бездіяльність працівника. Перекриті основним часом дії до складу робіт, а  також час на відпочинокта особисті потреби включають, проте норм часу на них не встановлюють.

У стовпчику 5 записується кількість виготовлених виробів. Ці дані послуговують для оцінювання виробітку працівників, проте, у разі виконання різнорідних робіт, фіксація даних у стовпчику 6 може бути не обов’язковою.

Індекс (стовпчик 6) – дуже важливий елемент листа спостережень, нехтування яким може призвести до перекривлення даних, або втрати частини даних. Під час ФРЧ опис дій, або бездіяльності, працівника проводиться у довільній формі. Одні й ті самі дії людина може описати різними словами, часто спостереження проводять різні люди, до того ж, завжди існує фактор «почерку». Використання фіксованої індексації витрат та втрат робочого часу дозволяє виключити похибки та викривлення даних (типова система індексів витрат та втрат робочого часу для промислового підприємства).
Індексація (внесення відповідних індексів у фотокарту) здійснюється спостерігачем після завершення спостережень.

Подивитись приклад індивідуальної фотографії робочого часу.

Внесення даних до фотокарти - дуже важливий, проте не останній етап фотографії робочого часу. Після проведення спостережень, розрахунку тривалості кожного з видів витрат та втрат робочого часу, індексації записів, складається зведена відомість однойменних витрат робочого часу.

У стовпчику 1 Зведеної відомості однойменних витрат робочого часу позначається індекс зафіксованих витрат та втрат робчого часу, згідно системи індексації, прийнятій на підприємстві.

У стовпчику 2 вказується назва витрат або втрат робочого часу згідно індексу.

У стовпчику 3 фіксується скільки разів повторився той чи інший вид витрат або втрат робочого часу протягом часу спосреженень. При цьому враховуються тільки не перектиті основним (технологічним) часом дії.

У стовпчику 4 вказується сумарна тривалістть не перекритих основним часом дій (у хвилинах).

У стовпчику 5 фіксується сумарна тривалість даного виду дій, або бездіяльності, що були перекриті основним часом.

У стовпчик 6 заноситься середня тривалість однієї дії, як результат ділення даних зі стовпчика 4 на дані зі стовпчика 3. Слід зважити, що стовпчик 6 заповнюють тільку у разі потрібності.

На основі зведених відомостей витрат та втрат робочого часу складається баланс робочого часу.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022