ЛСВ консультант - Кайзен/Кайдзен/Kaizen
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

LEAN PRODUCTION – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

KAIZEN

Кайзен (改善, Kaizen)
– зміни на краще, удосконалення. Базова концепція японського менеджменту та основа ощадливого виробництва.

Підхід кайзен означає постійні та щоденні зусилля щодо пошуку, виявленню та вирішенню виробничих та організаційних проблем, усунення недоліків та втрат із залученням усього трудового колективу. Головний принцип кайзен, можна сформулювати так – маленькі зміни дають великі переміни. При цьому, на відміну від традиційній в нашій країні зосередженості тільки на істотних, важливих проблемах, кайзен приділяє увагу усім недолікам, як важливим в масштабі підприємства, так і маленьким, зосередженим на робочому місці. Крім того, ми, виявивши проблему часто-густо просто компенсуємо її, залучаючи додаткові ресурси, кайзен же спрямовується саме на усунення проблеми. Проблему слід вирішувати а не приховувати!

На будь-якому підприємстві існують проблеми з якістю продукції, собівартістю, тривалістю виробничого циклу, контролем рівня запасів, товарами, що випускаються, та технологіями, які застосовуються, а також безпекою праці. На вірішення цих проблем і спрямований кайзен. Сам кайзен, власне, не є конкретним методом, або способом, він являє собою базовий принцип роботи, який об’єднує досить широкий комплекс методів (інструментів). Найбільш відомі та популярні інструменти кайзен – 5S, TPM, 7QCT, 7NQCT, QC. 

    

Хто й чим займається, впроваджуючи кайзен?

Топ менеджмент:
        невпинно впроваджує кайзен, як корпоративну стратегію
        забезпечує підтримку та керівництво кайзен, розподіляє ресурси
        визначає політики кайзен та між функціональні цілі
        реалізує цілі кайзен через реалізацію політики та аудити
        будують системи, процедури та структури, що сприяють впровадженню кайзен

Менеджери середньої ланки на фахівці:
        розгортають та реалізують цілі кайзен, що визначені вищім керівництвом
        використовують кайзен у власній діяльності
        встановлюють, підтримують та удосконалюють стандарти
        формують у співробітників кайзен–мислення через інтенсивні програми навчання
        допомагають співробітникам розвивати та опановувати інструменти кайзен

Майстри:
        використовують кайзен у роботі
        розробляють плани кайзен та керують робітниками
        підтримують обмін інформацією між робітниками та їх дух
        підтримують дії малих груп (гуртків якості, груп продуктивності тощо) та систему    
        раціоналізаторських пропозицій
        слідкують за дисципліною на дільниці
        вносять пропозиції щодо кайзен

Робітники:
        займаються кайзен
        беруть участь у роботі малих груп, подають пропозиції
        додержуються дисципліни
        постійно удосконалюються, отримуючи нові навички щодо вирішення проблем
        удосконалюють навички та показники у роботі через взаємне навчання

Десять принципів кайзен
        1. Позбавтесь старих упереджень.
        2. Не шукайте виправдань, шукайте, як треба зробити
        3. Скажіть «ні» встановленому порядкові речей.
        4. Не шукайте ідеалу, навіть якщо налижетесь до нього на половину – починайте прямо зараз.
        5. Кайзен не потребує грошей.
        6. Якщо щось не так, виправте це негайно.
        7. Добрі ідеї народжуються під час роботи.
        8. Запитай «чому?» п’ять разів та дістанешся реальних причин.
        9. Запитай думку десяти людей, а не одного.
        10. Ніколи не припиняй кайзен.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022