ЛСВ консультант - Типова індексація витрат та втрат робчого часу
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

ФОТОРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Спеціальний додаток Нормування вирішить всі завдання, пов'язані з фотографуванням робочого часу будь-яким з поширених методів: зафіксує дані (складе фотокарту), обробить їх (складе відомість одноменних витрат і втрат робочого часу) і відправить вам файли. HyperLink

ТИПОВА ІНДЕКСАЦІЯ ВИТРАТ ТА ВТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ
(для промислового підприємства)


I. НОРМОВАНИЙ ЧАС

1. ПЗ - Підготовчо-заключний час
         ПЗ-1 - Отримування та здавання наряду, креслення, техдокументації
         ПЗ-2 - Ознайомлення з роботою, кресленням
         ПЗ-3 - Отримування, огляд, перевірка та здавання матеріалів, заготовок
         ПЗ-4 - Отримування та здавання інструменту та пристосувань
         ПЗ-5 - Виробничий інструктаж
         ПЗ-6 - Встановлення та зняття інструменту, пристосувань для виконання робіт (партії виробів)
         ПЗ-7 - Налагоджування устаткування
         ПЗ-8 - Здавання готової продукції

2. ОП - Оперативний час
    2.1. О - Основний (технологічний) час
    2.2. Д - Допоміжний час

3. ОМ - Час обслуговуання робочого місця
     3.1. Час організаційного обслуговування
        ОМ-1 - Приготування приладів та інструменту до роботи у початку зміни та прибирання наприкінці
        ОМ-2 - Огляд та випробовування устаткування
        ОМ-3 - Змащування та чищення устаткування
        ОМ-4 - Передавання та приймання зміни
        ОМ-5 - Прибирання робочого місця наприкінці зміни
    3.2. Час технічного обслуговування
        ОМ-6 - Заміна зношеного інструменту (зняти та встановити)
        ОМ-7 - Заточування (правлення) інструменту
        ОМ-8 - Регулювання інструменту
        ОМ-9 - Підналагоджування устаткування у процесі роботи работы
        ОМ-10 - Видалення відходів з робочого місця

4. ВР - Випадкова робота, робота не за завданням

5. ВО - Час перерв на відпочинок та особисті потреби
        ВП - Час на відпочинок
        ПО - Час на особисті потреби

II. НЕНОРМОВАНИЙ ЧАС

6. ПН - Втрати часу на непродуктивну роботу
        ПН-1 - Ходіння за нарядом, кресленням, та матеріалами
        ПН-2 - Ходіння за інструментом та пристосуваннями
        ПН-3 - Ходіння за майствром, нарядником, контролером
        ПН-4 - Ходіння за підсобним робітником
        ПН-5 - Ходіння за краном
        ПН-6 - Пошуки підкладок, клинів тощо.
        ПН-7 - Пошуки інструменту та пристовувань
        ПН-8 - Пошуки матеріалів, заготовок тощо
        ПН-9 - Ремонт устаткування

7. ОТ - Втрати робочого часу через організаційно-технічні чинники
        ОТ-1 - Очікування роботи
        ОТ-2 - Очікування креслення, інструкцій, нарядів
        ОТ-3 - Очікування матеріалу, заготовок
        ОТ-4 - Очікування крану, транспорту
        ОТ-5 - Очікування інструменту, пристосувань
        ОТ-6 - Очікування налагодження устаткування
        ОТ-7 - Очікування подачі енергії
        ОТ-8 - Очікування ремонту

8. ПР - Втратри часу з вини працівника
        ПР-1 - Початок роботи із запізненням
        ПР-2 - Передчасне закінчення роботи
        ПР-3 - Відсутнісь на робочому місці
        ПР-4 - Сторонні розмови
        ПР-5 - Безпідставне припинення роботи

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020