ЛСВ консультант - Нормування праці
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Тут не будет лекцій та теорії! Тут тільки конкретні відповіді на конкретні запитання для конкретних організаційно-технічних обставин.

Продуктивність – міра ефективності використання наявних ресурсів для випуску продукції (послуг) що відповідають вимогам ринку за кількістю та якістю. Продуктивність праці – одна з основних, хоч і не єдина, характеристика використання праці на підприємстві. Одним із загальновизнаних інструментів управління ефективністю використання трудових ресурсів виступає нормування праці.

Головне завдання нормування праці – визначення потрібних витрат живої праці (витрати робочого часу), матеріалізованої праці (устаткування, технологічний процес, предмет праці) та умов виконання роботи (організація робочого місця, розподіл та кооперація праці, умови праці тощо) з метою: забезпечення високої продуктивності праці; визначення необхідної чисельності, професійно-кваліфікаційного складу персоналу; організації оперативного планування; розрахунку завантаження устаткування, робочого місця, дільниці, зміни тощо; організації оплати праці; організації мотивації персоналу; удосконалення організації праці.

ЛСВ консультант допоможе Вам у вирішенні найбільш поширених завдань нормування праці. При цьому ЛСВ консультант – це не просто інформація, а реальний автоматизований інструмент розрахунку та аналізу.

Із ЛСВ консультант:

□ Ви зможете пронормувати Ваш персонал, використовуючи готові норми праці, розроблені спеціалізованими науковими установами, та рекомендовані до застосування органами виконавчої влади.
□ Якщо Вам належить розробити власні норми праці, Ви зможете обрати правильні підходи до нормування, що збереже Ваш час на розроблення норм та забезпечить їх високу точність.
□ Визначитесь із необхідною кількістю спостережень та обробите результати хронометражу.
□ Ви зможете самостійно розрахувати чисельність персоналу, користуючись нормами часу, виробітку чи обслуговування.
□ Зможете оцінити напруженість чинних норм часу та визначитись із доцільністю їх перегляду чи заміни.
□ Ви зможете вирішити досить складне завдання щодо нормування багатоверстатних робіт, як для циклічних, так і для нециклічних процесів.
□ Ви зможете самостійно встановити норми втрат робочого часу на відпочинок та особисті потреби, врахувавши характер та умови роботи працівників.
□ Кінець-кінців, Ви зможете побудувати нормативні карти, якими буде зручно користуватись.


Якщо Ви також хочете вивчати теорію нормування праці – клікніть сюди.

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020