ЛСВ консультант - Оцінка за компетенціями
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
ОЦІНКА  ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ
Видео инструкция
Підказка

Існує велика кількість методик та підходів щодо оцінювання працівників. Це й традиційні атестації, і грейдування, і оцюнювання складності праці робітників за основними факторами, анкетування та тестування, оцінювання за ключовими показниками результативності (KPI), ну й, звісно, оцінка за компененціями. Вибір того, чи іншого методу залежить від цілей та завдань, що стоять перед самою оцінкою.

Існують численні варіанти визначень що таке компетенції, проте, їх можна звести до двох базових варіантів. По-перше, компетенція - це опис робочих завдань та очікуваних результатів роботи, українською це було б краще називати компетентністю. По-друге, компетенція - це опис поведінки працівника.

Тут і далі КОМПЕТЕНЦІЯ  - це основна характеристика особистості працівника, власник якої здатен досягати певних результатів у роботі. Особа набуває компетенцій не тільки через освіту, а й завдяки досвіду, природним здібностям та складу характеру. Це опис поведінки працівника, а не результатів його роботи.

Порядок проведення оцінки за компетенціями:

1. Визначення мети оцінки та способів практичного використання отриманих від оцінки результатів.
2. Складання моделі компетенцій для усіх категорій оцінюваних працівників.
3. Підготовка ключа до моделі компетенцій.
4. Підготовка до проведення оцінки, вивчення працівниками та керівниками порядку та способу 
    оцінювання, змісту компетенцій та описів рівнів їх розвитку.
5. Проведення оцінювання за компетенціями.
6. Підбиття підсумків.

1. Мета оцінки
Проводячи оцінку за компетенціями, підприємство самостійно визначає мету цієї оцінки та спосіб, у який воно буде використиовувати її результати. Слід зауважити, що оцінювання за компетенціями не може мати статусу атестації праціників, передбаченої Законом України "Про професійний розвиток працівників", тому не може завершуватись офіційним висновком - "відповідає, або не відповідає займаній посаді". Найпоширеніші завдання, що їх вирішують оцінюючи компетенції порацівників:
          - формування кадрового резерву;
          - формування плану навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації працівників;
          - формування планів розвитку персоналу;
          - ранжування персоналу (А, В, С);
          - стимулювання персоналу до саморозвитку.

2. Модель компетенцій
Модель компетенцій - набір компетенцій, тобто описів стандартів поведінки персоналу, або стандартів ділової  діяльності, спрямованих на досягнення різноманітних корпоративних цілей. Набір компетенцій для різних категорій працівників може відрізнятись.
Набір компетенцій, що входять до моделі компетенцій залежить від переслідуваної мети оцінки та практичного застосування очікуваних результатів від неї результатів. Тривалий час були популярними моделі із великою кількістю компетенцій - 30 та більше. Зараз, більш широкого застосування набули моделі із сислом компетенцій від 8 до 20. Що більша кількість компетенцій, то детальніший опис поведінки працівників, проте й більша кількість робочого часу витрачається на, власне, процес оцінювання.

3. Ключ до моделі компетенцій
Модель компетенцій містить усі компетенції, за якими буде оцінюватись персонал, проте не усі з цих компетенцій "підходять" до усіх категорій персоналу. Не усіх працівників доцільно оцінювати за, наприклад, управлінськими компетенціями.
Ключ до моделі компетенцій вказує на ті, компетенції, що будуть застосовуватись для оцінювання конкретного працівника, залежно від його категорії.
Ключ до моделі компетенцій містить також описи компетенцій. Саме за допомогою описів компетенцій здійснюється, власне, процес оцінювання працівників.

4. Підготовка до оцінки
Затверджується Положення про оцінку за компетенціями. Оскільки процедура оцінки, зазвичай, починається із самооцінки, то необхідно довести до усіх працівників, що підлягатимуть оцінюванню, перелік компетенцій, правила, за якими здійснюється оцінювання тощо, а також спосіб, у який результати оцінювання будуть використані.

5. Оцінювання за компетенціями
Оцінювання здійснюється у три етапи: (1) самооцінка, (2) оцінка безпосереднього керівника та (3) оцінка керівником більш високого рівня.  Остаточною виступаю оцінка керівника вищого рівня, який, зазвичай, підтверджує оцінку безпосереднього керівника.

6. Підбиття підсумків
Результати оцінки підсумовуються, залежно від мети, що було поставлено перед оцінкою, приймаються відповідні управлінські рішення.

Далі >>

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022