ЛСВ консультант - Муда-мура-мурі
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

LEAN PRODUCTION – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

МУДА–МУРА–МУРІ

Для початку впровадження ощадливого виробництва необхідно розуміти його принципи. Тобто, не володіти повними та детальними знаннями щодо Lean, а саме розуміти принципи, головний з них – організація виробництва без втрат. А от бачення втрат, та їх першоджерел докорінно відрізняється від наших традицій. Треба зрозуміти, як що хочете, відчути, ідею муда-мура-мурі (українською це звучить дивно, але ці слова давно стали невід’ємною частиною ділового лексикону в усьому світі).

Муда (muda, 無駄) – це не тільки, власне, втрати, що виникають у процесі виробництва, але й дії, що не ведуть до створення цінності (корисності) товару, однак споживають ресурси. Фактично, це ті втрати, що ми вимушені нести у наявних організаційно-технічних умовах. Ми звикли розглядати виробничі втрати, як дещо, що призводить до збитку. В принципі, це вірно, але недостатньо для організації ощадливого виробництва. Прийнято виділять сім видів муда: перевиробництво, очікування, транспортування, невідповідність процесу, зайві запаси, зайві рухи, брак.
 
1. Перевиробництво
Тут мається на увазі випуск продукції у кількості більшій, ніж потрібно на ринку. Це призводить не тільки до прямих витрат, але також до зростання витрат на зберігання, зменшує можливості контролю якості та виявлення дефектів. У реальному житті буває складно прийняти рішення про скорочення або припинення виробництва. Проте досвід свідчить про те, що компанії, які спромоглися на це, які прив’язали виробництво до споживчого попиту завжди виявлялися у виграші (дивись канбан).

2. Очікування
Якщо продукція на обробляється, не переміщується, або не у процесі контролю якості, це означає, що має місце очікування. У традиційній виробничій схемі «склад-цех-склад» велику частину часу складає саме очікування. Основними чинниками втрат від очікування є погана організація та планування роботи, нераціональна логістика виробничого процесу, великі відстані між місцями оброблення, простої від зупинок устаткування (дивись ТРМ, карти та діаграми процесу). Очікування – це такий вид втрат, що не може бути потім компенсований.

3. Транспортування
Переміщення продукції (деталей, напівфабрикатів) між операціями – це робота, яка не створює цінності (корисності) цією продукції. Крім того, у процесі переміщення можливі пошкодження, тобто зменшення якості. Для транспортування доводиться задіяти спеціальний персонал та обладнання, що призводить до зростання витрат. Зручним інструментом для аналізу втрат від транспортування виступають карти та діаграми процесу.

4. Невідповідність процесу
Застосування методів оброблення виробу, що не відповідають меті даного етапу оброблення. На багатьох підприємствах використовують високоточне устаткування у випадках, коли достатньо стандартного за точністю. Причин такого типу муда може бути багато – це й прагнення до підвищення якості за рахунок механістичного підходу та слабкого контролю, це й особливості планування підприємства, це й намагання якомога повніше навантажити устаткування. щоб швидше «виправдати» витрати на його придбання, тощо. В усунення цього типу муда найкраще допомагають здоровий глузд та графіки контролю.

5. Зайві запаси
Міжопераційні запаси та незавершена продукція – прямий наслідок перевиробництва та очікування. Надлишкові запаси, як правило приховують недоліки у організації виробництва у цехах, їх слід виявити та скоротити. Надлишкові запаси призводять для збільшення тривалості виробничого циклу, займають частину виробничої площі, роблячи її неефективною, ускладнюють виявлення виробничих проблем та утруднюють комунікації. Прагнення до забезпечення рівномірного виробничого процесу та руху продукції за виробничим потоком неминуче призводить до необхідності скорочення запасів, тобто, витрат, пов’язаних з їх обслуговуванням та зберіганням (дивись 5S).

6. Зайві рухи
Це втрати, пов’язані із необхідністю для персоналу у процесі роботи здійснювати зайві рухи, тобто, перш за все, з ергономікою. Крім того, це проблема безпеки праці. Прикладів можна наводити багато. Найбільш поширена причина – погана організація робочих місць. Усі роботи, мають бути проаналізовані, зайві рухи з них виключені, а організація робочих місць покращена (дивись 5S, хронометраж).

7. Брак
Один з важливіших та очевидних видів втрат – брак. Наявність браку призводить до додаткових витрат на його виправлення, або виробництво нової продукції на заміну бракованої. Додаткові витрати також виникають через необхідність мати резервні запаси, проводити повторні передвіки якості, змінювати графік роботи. Крім того, можна говорити про фактичну втрату частини виробничих потужностей. Створення на підприємстві відділу технічного контролю та збільшення чисельності контролерів дає певний позитивний результат, проте тільки за рахунок залучення у процес додаткових ресурсів. Існує інший інструмент вирішення проблеми – 7QCT.

Мурі (muri, 無理) – це нерозумна, необґрунтована робота, що нею менеджери завантажують персонал та устаткування у наслідок поганої організації праці та виробництва. Це часто призводить до зайвого збільшення темпу роботи, підвищенню продуктивності понад нормативну, передчасному зношенню устаткування, обладнання та інструменту, зниженню якості.

Мура (mura, 斑) – неритмічність та нерегулярність у роботі. Внаслідок мура, у процес виробництва залучаються додаткові ресурси, які призначені компенсувати мурі, проте призводять до виникнення муда. Ліквідація, або мінімізація мура дозволяє стабілізувати якість продукції, полегшує планування та контроль ресурсів, покращує організацію праці.
 


ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022