ЛСВ консультант - Посадові інструкції
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЇ

Базовими, в певному сенсі статутними, документами, що визначають взаімооотношенія між роботодавцем та працівником виступають трудовий договір та посадова/робоча інструкція. Посадові інструкції розроб-ляються для керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, робочі інструкції розробляються для робітників.

Основою для складання посадових/робочих інструкцій є кваліфікаційні характеристики, затверджені уповноваженими державними органами. Однак затверджений набір кваліфікаційних характеристик не забезпечує повне охоплення всіх існуючих професій.

Проте саме посадовий/робочої інструкції визначають завдання та обов'язки, права, відповідальність тощо працівників. Посадові інструкції доводиться розробляти навіть тоді, коли відсутні відповідні кваліфікаційним характеристики. У таких випадках може бути корисним використання кваліфікаційних характеристик, розроблених в інших країнах, або в колишньому СРСР. Таку можливість і надає ЛСВ консультант.

Правила розробки посадових / робочих інструкцій не складні, але сама ця робота досить трудомістка. ЛСВ консультант дасть Вам доступ до приблизно 25000 посадових і робочих інструкцій! Просто знайдіть потрібне!

У цьому розділі ви отримуєте доступ до наступних класифікаторів та збірників кваліфікаційних характеристик:

Класификатор професій ДК 003 (укр.)  призначений для використання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання при здійсненні записів до трудових книжок працівників.

Довідник кваліфікаційних характеирстик професій працівників (укр. - ДКХП) є систематизуваною за видами економічної діяльності збіркою описів професій/посад, які включені в Классіфікато професій (ДК 003). Довідник визначає перелік основних робіт, властивих тій чи іншій професії/посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до певних професій/посад. Довідник є нормативним документом, обов'язковим до використання у питанях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Довідник складається з Випусків і розділів випусків, що згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

Единый тарифно-квалификационный справочник (рус. - ЕТКС) - базовий документ, що закріплює обов'язки, права, відповідальність та ін. працівників. Основою для складання посадових інструкція виступає Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (укр. - ДКХП), власне, кваліфікаційні характеристики що містяться у ньому. Довідник складається з Випусків та розділів випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020