ЛСВ консультант - Посадові інструкції
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЇ

Видео инструкция
Підказка

Базовими, в певному сенсі статутними, документами, що визначають взаімооотношенія між роботодавцем та працівником виступають трудовий договір та посадова/робоча інструкція. Посадові інструкції розроб-ляються для керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, робочі інструкції розробляються для робітників.

Основою для складання посадових/робочих інструкцій є кваліфікаційні характеристики, затверджені уповноваженими державними органами. Однак затверджений набір кваліфікаційних характеристик не забезпечує повне охоплення всіх існуючих професій.

Проте саме посадовий/робочої інструкції визначають завдання та обов'язки, права, відповідальність тощо працівників. Посадові інструкції доводиться розробляти навіть тоді, коли відсутні відповідні кваліфікаційним характеристики. У таких випадках може бути корисним використання кваліфікаційних характеристик, розроблених в інших країнах, або в колишньому СРСР. Таку можливість і надає ЛСВ консультант.

Правила розробки посадових / робочих інструкцій не складні, але сама ця робота досить трудомістка. ЛСВ консультант дасть Вам доступ до приблизно 25000 посадових і робочих інструкцій! Просто знайдіть потрібне!

У цьому розділі ви отримуєте доступ до наступних класифікаторів та збірників кваліфікаційних характеристик:

Класификатор професій ДК 003 (укр.)  призначений для використання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання при здійсненні записів до трудових книжок працівників.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (рус.) - призначений для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою чисельності робітників і службовців, урахуванням складу і розподілом кадрів за категоріями персоналу, рівню кваліфікації, ступеня механізації та умовами праці, питаннями забезпечення зайнятості, організації заробітної плати робітників та службовців, нарахування пенсій, визначення додаткової потреби в кадрах й іншими на усіх рівнях управління народним господарством в умовах автоматизованої обробки інформації. 

Довідник кваліфікаційних характеирстик професій працівників (укр. - ДКХП) є систематизуваною за видами економічної діяльності збіркою описів професій/посад, які включені в Классіфікато професій (ДК 003). Довідник визначає перелік основних робіт, властивих тій чи іншій професії/посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до певних професій/посад. Довідник є нормативним документом, обов'язковим до використання у питанях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Довідник складається з Випусків і розділів випусків, що згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

Единый тарифно-квалификационный справочник (рус. - ЕТКС) - базовий документ, що закріплює обов'язки, права, відповідальність та ін. працівників. Основою для складання посадових інструкція виступає Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (укр. - ДКХП), власне, кваліфікаційні характеристики що містяться у ньому. Довідник складається з Випусків та розділів випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp © Лучанінов С.В., 2013-2021
     Версія від 28.01.2021