ЛСВ консультант - Посадові інструкції
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЇ

Видео инструкция
Підказка

Базовими, в певному сенсі статутними, документами, що визначають взаімооотношенія між роботодавцем та працівником виступають трудовий договір та посадова/робоча інструкція. Посадові інструкції розроб-ляються для керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, робочі інструкції розробляються для робітників.

Основою для складання посадових/робочих інструкцій є кваліфікаційні характеристики, затверджені уповноваженими державними органами. Однак затверджений набір кваліфікаційних характеристик не забезпечує повне охоплення всіх існуючих професій.

Проте саме посадовий/робочої інструкції визначають завдання та обов'язки, права, відповідальність тощо працівників. Посадові інструкції доводиться розробляти навіть тоді, коли відсутні відповідні кваліфікаційним характеристики. У таких випадках може бути корисним використання кваліфікаційних характеристик, розроблених в інших країнах, або в колишньому СРСР. Таку можливість і надає ЛСВ консультант.

Правила розробки посадових / робочих інструкцій не складні, але сама ця робота досить трудомістка. ЛСВ консультант дасть Вам доступ до приблизно 25000 посадових і робочих інструкцій! Просто знайдіть потрібне!

У цьому розділі ви отримуєте доступ до наступних класифікаторів та збірників кваліфікаційних характеристик:

Класификатор професій ДК 003 (укр.)  призначений для використання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання при здійсненні записів до трудових книжок працівників.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (рус.) - призначений для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою чисельності робітників і службовців, урахуванням складу і розподілом кадрів за категоріями персоналу, рівню кваліфікації, ступеня механізації та умовами праці, питаннями забезпечення зайнятості, організації заробітної плати робітників та службовців, нарахування пенсій, визначення додаткової потреби в кадрах й іншими на усіх рівнях управління народним господарством в умовах автоматизованої обробки інформації. 

Довідник кваліфікаційних характеирстик професій працівників (укр. - ДКХП) є систематизуваною за видами економічної діяльності збіркою описів професій/посад, які включені в Классіфікато професій (ДК 003). Довідник визначає перелік основних робіт, властивих тій чи іншій професії/посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до певних професій/посад. Довідник є нормативним документом, обов'язковим до використання у питанях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Довідник складається з Випусків і розділів випусків, що згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

Единый тарифно-квалификационный справочник (рус. - ЕТКС) - базовий документ, що закріплює обов'язки, права, відповідальність та ін. працівників. Основою для складання посадових інструкція виступає Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (укр. - ДКХП), власне, кваліфікаційні характеристики що містяться у ньому. Довідник складається з Випусків та розділів випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництв і робіт.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022