ЛСВ консультант - Оцінювання персоналу
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Оцінювання персоналу – важлива та не проста задача. Наразі немає єдиного універсального методу оцінки персоналу, що вирішував би усі можливі завдання щодо оцінки. Залежно від мети оцінювання персоналу використовують різні методи оцінювання.

1. Оцінка персоналу за компетенціями

Тут піде мова про компетенції, як опис певних характеристик поведінки працівника, на відміну від компетентності, що також часто зветься компетенцією, проте характеризує виробничі завдання або очікувані результати роботи. Складайте у режимі он-лайн власні моделі компетенцій та отримуйте усю необхідну супровідну інформацію.

2. Грейдування працівників

Визначенні рівня посади - грейдування, - це процес визначення відносної цінності посади у межах підприємства, що проводиться за певною методикою. Ми здійснюватимемо он-лайн грейдування працівників на основі . У межах підприємства, мінімальний грейд (=1) - рівень працівника простої праці, максимальний грейд (від 16 до 25) - рівень першого керівника підприємства (директора). Грейд директора залежить від характеристик підприємства. Грейд посади визначає її відносну цінність в межах конкретного підприємства. Результати грейдування можуть застосовуватись у різний спосіб, найбільш поширена мета грейдування - розрізнення рівнів заробітної плати працівників.

3. Грейдування робітників

Зазвичай грейдування застосовують у якості базового елементу оплати праці. При цьому, застосування стандартних методик грейдування не дає змоги детального озрізнення кваліфікаційних рівнів робітників. Гред робітника визначається складністю його праці, що, у свою чергу залежить від складності управління знаряддями праці, складності предметів праці та технологічних процесів, комплексності виконуваних робіт, самостійності робітника в процесі виконання роботи, матеріальною відповідальністю, відповідальністю за здоров’я та життя інших людей, необхідністю витримувати високе нервове напруження, здатність самостійно або за зразком виконувати певні творчі роботи, необхідність працювати у незвичайних, або екстремальних умовах тощо. Визначайте грейди Ваших робітників он-лайн.

4. Оцінювання результатів за KPI

Одним з найпопулярніших підходів щодо організації мотивації персоналу є оцінка за KPI. Простий за своєю сутністю метод, тим не менше, викликає певні складнощі під час практичного впровадження. ЛСВ консультант у он-лайн режимі допоможе Вам створити власну систему оцінки за KPI, а також мотиваційну схему на її основі. бібліотека KPI допоможе швидко та зручно віднайти типові KPI для найбільш поширених посад та видів робіт.

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020