ЛСВ консультант - TPM
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

LEAN PRODUCTION – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

ТРМ - безаварійна робота устаткування

ТРМ (Total Productive Maintenance)
– повне те ефективне технічне обслуговування, комплексна система забезпечення безаварійної роботи устаткування, один з важливих методів організації ощадливого виробництва, підвищення продуктивності та зменшення втрат робочого часу.

Вважається, що без впровадження ТРМ неможливо організувати роботу точно-у-строк.

Завдяки впровадженню ТРМ вдається скоротити сім основних видів втрат через стан устаткування:
     1. Простої через поламки.
     2. Втрати на встановлення та налаштування.
     3. Втрати від поламок різального та іншого інструменту.
     4. Втрати на пуск.
     5. Втрати від роботу вхолосту або короткі простої.
     6. Втрати від зниження швидкості роботи.
     7. Втрати від виправного та невиправного браку.
Порівнюючи коефіцієнт загальної ефективності устаткування "до" та "після" впровадження ТРМ легко оцінити досягнутий ефект.

Метою впровадження ТРМ є зменшення кількості поламок устаткування, забезпечення його безаварійної роботи у міжремонтний період. Завдяки запровадженню ТРМ вдаються зменшити кількість зусиль та витрат на ремонт та технічне обслуговування устаткування. 

                              Причини виникнення поламок та контрзаходи щодо їх усунення
                                             у різні періоди експлуатації устаткування.
Період Чинники поламок Контрзаходи
Період первинних поламок • Помилки під час проектування та виготовлення
• Помилки під час експлуатації
• Пробна експлуатація під час приймання та після модернізації
• Правильна експлуатація
Період випадкових поламок • Помилки під час експлуатації
• Передчасний знос через суб’єктивні причини
• Правильна експлуатація
• Відповідність умов експлуатації
Автономне технічне обслуговування (верстатники, оператори)
• Плановий поточний ремонт (ремонтно-механічні служби)
• Модернізація
Період поламок через зношеність • Помилки під час експлуатації
• Передчасний знос через суб’єктивні причини
• Природній знос
• Правильна експлуатація
• Відповідність умов експлуатації
Автономне технічне обслуговування (верстатники, оператори)
• Плановий поточний ремонт (ремонтно-механічні служби)
• Модернізація
• Плановий капітальний ремонт.

У наведеній вище таблиці, власне, майже немає відмінностей порівняно із поширеною у нас системою планово-попереджувальних ремонтів. Проте, відмінність все ж таки є – автономне технічне обслуговування.

Автономне технічне обслуговування – особливий вид робіт щодо технічного обслуговування та ремонту виробничого устаткування, які проводяться самостійно робітником (групою робітників), що працюють на даному устаткуванні, у відповідності до затверджених інструкцій та регламентів.

Автономне технічне обслуговування включає:

1. Дії щодо запобігання виходу устаткування з ладу.
• Дотримання правил та норм експлуатації устаткування.
• Дотримання встановлених умов експлуатації устаткування (змащування, чищення, підтягування з’єднань).
• Раннє виявлення неполадок, швидке їх усунення самими верстатниками (операторами).
• Ведення реєстрації та збирання даних про дефекти та поламки, коротких простоях, брак тощо для подальшого використання під час планового або позапланового технічного обслуговування.

2. Інспектування устаткування.
• Регулярні (декілька разів на зміну, щозміни, щодоби, щотижня тощо) перевірки стану устаткування.

3. Проведення ремонту устаткування.
• Дрібні ремонти (проста заміна деталей та частин та інші аварійні заходи, здійснювані за письмовими інструкціями із застосуванням простого інструменту та приладдя).
• Раннє виявлення поламок та серйозних неполадок, виклик фахівців ремонтно-механічної служби.

4. Співробітництво.
• Співпраця із робітниками ремонтно-механічних служб, допомога під час ремонтів.
• Участь у роботі щодо удосконалення методів технічного обслуговування, а також удосконалення устаткування.

Усе виглядає достатньо просто, однак процес впровадження ТРМ, зокрема автономного технічного обслуговування, потребує уважності та ретельності.

Далі >

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022