ЛСВ консультант - Навчальні проекти
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

Навчальні проекти від ЛСВ консультант

Нормуваня праці: впровадження на вашому підприємстві
(професійний рівень, 3 тижні)

     Скільки часу візьме виконання встановленого обсягу робіт? Скільки потрібно людей, щоб виконати його в строк? Скільки платити за виконану роботу? Скільки працівників потрібно для обслуговування виробництва? Як оцінити і спланувати роботу фахівців і службовців? Відповідь на ці питання допомагає знайти нормування праці!
     Незалежно від використовуваної концепції менеджменту, особистих переваг керівників, нормування праці було і буде найважливішим інструментом планування, оцінки та управління ефективністю персоналу.
     Існують два традиційних формату консультацій з нормування: (1) навчання персоналу на семінарі або тренінгу, і (2) розробка норм зовнішніми консультантами. У першому випадку Ви отримуєте групу співробітників, що прослухали лекції, але не отримали серьозних практичних навичок використання отриманих знань. У другому випадку у Вас буде збірка норм, який розробив сторонній виконавець, і для зміни цих норм або розробки нових норм знов доведеться залучати консультантів.
     Я пропоную інший шлях: навчання персоналу через практику з отриманням реальних навичок у нормуванні праці. Я не просто навчу Ваших співробітників розробляти і використовувати норми часу / виробки / обслуговування / чисельності. Ваші співробітники самостійно, але під наглядом консультанта, зберуть дані і розроблять норми для пілотного підрозділу / виду робіт / групи персоналу, а також сформулюють рекомендації щодо підвищення продуктивності праці. Ви, за 3 тижні, отримаєте фахівців готових до самостійної роботи з розробки та застосування норм праці.
                                           Ніяких загальних слів - тільки конкретика!
     Цільова аудиторія: керівники, економісти та інженери з нормування праці, працівники служб персоналу.

1
день
Нормування праці, базові положення. лекція 0:15
Зміна і перегляд норм. лекція 0:15
Структура робочого часу. Методи нормування. Види норм праці. лекція 0:20
Норми часу, норми часу на партію виробів і норми виробітку. практика 0:20
Нормування різних трудових процесів (ручні, машинно-ручні, машинні і тощо). лекція 0:20
Норма часу для бригади - особливості нормування в залежності від організації виробництва. лекція 0:15
Проектування бригадної норми часу. практика 0:20
Хронометраж лекція 0:30
Хронометраж виробничих операцій - обробка результатів (аудиторні заняття) практика 0:30
Фотографія робочого часу (індивідуальна, групова і тощо). лекція 0:40
Фотографія робочого часу різними методами - обробка результатів (тільки аудиторні заняття). практика 0:45
ВСЬОГО лекцій з прикладами з практики   2:35
ВСЬОГО практикумів   1:55
РАЗОМ   4:30
2
день
Практика самостійних спостережень на виробництві - хронометраж. практика 7:00
Обговорення та оцінка процесу спостережень, якості хронокарт, обробка результатів власних спостережень. практика 1:00
ВСЬОГО лекцій з прикладами з практики   0:00
ВСЬОГО практикумів   8:00
РАЗОМ   8:00
3
день
Практика самостійних спостережень на виробництві - індивідуальна фотографія робочого часу. практика 8:00
ВСЬОГО лекцій з прикладами з практики   0:00
ВСЬОГО практикумів   8:00
РАЗОМ   8:00
4
день
Практика самостійних спостережень на виробництві - групова фотографія робочого часу. практика 3:00
Практика самостійних спостережень на виробництві - моментна фотографія робочого часу практика 3:00
Обговорення та оцінка процесу спостережень, якості фотокарт, обробка результатів власних спостережень. практика 2:00
ВСЬОГО лекцій з прикладами з практики   0:00
ВСЬОГО практикумів   8:00
РАЗОМ   8:00
5
день
Підготовка збірника норм та його впровадження. лекція 0:15
"Бюрократичний" практикум - затвердження та впровадження норм праці. практика 0:30
Розрахунок чисельності персоналу на основі різних видів норм праці. лекція 0:40
Розрахунок чисельності персоналу на основі різних видів норм праці. практика 1:00
Контроль виконання норм, аналіз виконання норм. лекція 0:20
Аналіз виконання норм праці. практика 0:30
Контрольна робота для слухачів (тест та рішення задач). практика 1:30
ВСЬОГО лекцій з прикладами з практики   1:15
ВСЬОГО практикумів   3:30
РАЗОМ   4:45
Пілотний модуль Збирання даних для нормування пілотної дільниці. робота
групи
7
днів
Проведення хронометражів та фотографій робочого часу на пілотній дільниці.
Розробка проекту збірника норм, рекомендацій щодо підвищення продуктивності праці на основі фактично зібраних даних.
Презентація результатів проекту.
3
дні
  ВСЬОГО на навчання та практику   5 днів
  ВСЬОГО на пілотний модуль   10 днів
  РАЗОМ   15 днів
 
     Кожному із слухачів видається друкуваний конспект лекцій та комплект індивідуальних завдань для практичних занять.
Ролі учасників проекту:
  консультант - проводить навчання членів робочої групи; проводить настановні збори для дирекції та керівників підрозділів; бере участь у всіх інших заходах в якості наставника та співвиконавця.
  члени робочої групи - активно вчаться, опановують методи нормування праці та використання норм; під керівництвом та спільно з консультантом проводять всі роботи в рамках даного проекту, в тому числі самостійно збирають і обробляють дані на пілотній дільниці.
  керівники підрозділів - сприяють членам робочої групи в досягненні цілей проекту.
  керівники за напрямами (дирекція) - сприяють реалізації проекту, забезпечують активну роботу учасників проекту.

Очікуваний результат: Група працівників готових до самостійної роботи за певним напрямком; що опанували теорію та практику, а також набули реальних практичних навичок під час самостіного вирішення конкретних актуальних проблем в рамках пілотного проекту.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022