Навчальні проекти
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

Навчальні проекти від ЛСВ консультант 

Организація ощадливого виробництва на промисловому підприємстві (lean manufacturing) - праткика впровадження
(базовий рівень, 2 дні)

      Ощадливе виробництво - одна з найпопулярніших концепцій менеджменту, першоджерелом якої є «Виробнича система Тойота».
     Ощадливе виробництво передбачає мінімізацію усіх видів витрат і виключення втрат, раціоналізацію виконання трудових і виробничих операцій, наведення порядку, постійний контроль результатів тощо, при забезпеченні високої якості продукції або послуг. Це дозволяє радикальним чином скоротити тривалість виробничого циклу, значно підвищити ефективність і вихід годного. При цьому основним об'єктом уваги стає робоче місце, адже саме там відбувається, власне, процес виробництва.
     Організація бережливого виробництва означає постійні і щоденні зусилля з пошуку, виявлення та вирішення виробничих проблем, усунення недоліків і втрат за участю всього колективу підприємства. При чому, вирішувати УСІ проблеми, а не тільки найважливіші і складні.
     Базовими методам організації бережливого виробництва виступають 5S, ТРМ, 7QCT, що давно стали міжнародним стандартом організації виробництва і невід'ємною частиною управлінської термінології.
     Описане вище широко відомо. Але що конкретно потрібно робити для того, щоб почати впроваджувати бережливе виробництво? Як, хто і коли це робить? На ці питання Ви отримаєте відповідь на наших заняттях!
     Заняття будуються на основі глибокого і багаторічного вивчення досвіду розвинутих країн, супроводжується демонстрацією конкретних прикладів практичного впровадження досліджуваних методів на підприємствах США, Японії, Іспанії, Угорщини, України.
     Матеріали презентацій складаються з близько 300 слайдів, містять конкретні приклади, схеми впровадження та застосування описуваних методів, більше 130 авторських фотографій демонструють приклади з підприємств Японії, Угорщини, Іспанії, України. На практичних заняттях слухачі вирішують індивідуальні завдання, або працюють у малих групах.
      Методи організації бережливого виробництва, що будуть вивчатися, адаптовані для практичного застосування в умовах українських підприємств, а використання матеріалів семінару дозволить почати їх впровадження «прямо тут і зараз».    

Програма занять: 2 дні 

1-й день, 5-6 годин

Тема занять Цільова аудиторія
1. Ощадливе виробництво: сучасна концепція, історія і досвід. Усі категорії персоналу
2. Концепція «муда-мура-мурі».
3. Кайзен, як основа ощадливого виробництва  
      3.1. 5S - метод організації робочого середвища та мінімізації
            запасів всіх видів.
Керівники, економісти, керівники виробничих підрозділів, майстри, бригадири.
     3.2. ТРМ - система технічного обслуговування обладнання;
            забезпечує безаварійну роботу обладнання, зменшує
            втрати від простоїв, забезпечує зростання качества.
Керівники, економісти, керівники виробничих підрозділів, майстри, бригадири, служби головного механіка і механіків цехів.
3.3. 7QCT (сiм інструментів контролю якості) - комплекс методів пошуку та вирішення проблем ефективності та якості зусиллями персоналу. Керівники, економісти, керівники виробничих підрозділів, майстри, бригадири.
4. Карта і діаграма процесу - зручні інструменти для аналізу потоку створення цінності/вартості товару. Керівники, економісти, керівники виробничих підрозділів, фахівці з організації праці та виробництва.
5. Канбан - працюємо точно у строк
6. Відповіді на запитання.  

2-й день, 7-8 годин
Тема занять Цільова аудиторія
1. 7QCT, в т.ч. Економісти, керівники виробничих підрозділів, майстри, бригадири.
     1.1. Графіки та контрольні карти
     1.2. Діаграммы Парето и причинно-наслідкові діаграми
     1.3. Графіки контролю
2. 5S. Метод фотографій з фіксованих точок Економісти, керівники виробничих підрозділів, майстри, бригадири, служба головного механіка і механіків цехів.
3. ТРМ - перші кроки.

     Кожному слухачеві вручається видрукуваний конспект лекцій.

Очікуваний результат: Група працівників, що набули базову теоретичну підготовку, підкріплену практикою в аудиторії та на виробничих дільницях.

 

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020