Навчальні проекти
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

Навчальні проекти від ЛСВ консультант

Мотивація персоналу: готове решення для Вашого підприємства
(професійний рівень, 2 тижні)

     Мета власника бізнесу - гроші! Мета найманого працівника - гроші! Чим більше грошей отримує працівник, тим менше залишається власникові і навпаки. Як знайти і дотримати баланс інтересів? Для всіх очевидно, що стимулювати персонал слід за досягнутий результат. Але що далі? Як це зробити практично? Рішення є!
    Я в короткий термін не тільки навчу групу фахівців Вашого підприємства методам мотивації за результатом, але й спільно з ними розробимо карти KPI для структурних підрозділів, груп співробітників у підрозділах і окремих співробітників, а також увяжем все в автоматизовану систему розрахунку коефіцієнтів KPI і розподілу преміального фонду.
     Ви отримаєте реально працюючу, призначену саме для Вашого підприємства, систему преміювання по KPI, що дозволяє робити розрахунки в автоматизованому режимі, а також групу фахівців готових цю систему розвивати й удосконалювати самостійно.

Графік проекту:

Перший крок (1 день)
     1. Формування робочої групи з числа співробітників підприємства, які надалі, в рамках своїх посадових обов'язків будуть займатися використанням і розвитком Системи мотивації персоналу по KPI.
     2. Навчання групи фахівців підприємства по темі «Мотивація персоналу»:
        1) Мотивація персоналу; заробітна плата - основа матеріальної мотивації персоналу.
        2) Основна заробітна плата; відрядна і погодинна оплата праці, недоліки та переваги для різних
            категорій персоналу, міжнародний досвід; роль нормування праці в організації оплати праці;
            тарифні та безтарифні системи оплати праці.
        3) Преміювання - найважливіша частина додаткової заробітної плати.
        4) KPI - основна ідея і принципи; переваги і недоліки KPI.
        Практикум 1: складання карт KPI для деяких посад і підрозділів.
        Практикум 2: розрахунок KPI і премій за складеними картам.
        5) Матричний метод оцінки за KPI; основна ідея і принципи; переваги і недоліки матричного методу.
        Практикум 3: складання матриць KPI для деяких посад і підрозділів.
        Практикум 4: розрахунок KPI і премій за складеними матрицям.
        6) Система мотивації персоналу підприємства: загальний фонд матеріального стимулювання (ФМС);
            система преміювання по KPI в рамках ФМС - проблеми та складності; ув'язка персональних KPI
            з ФМС підприємства; зв'язок значущості підрозділів і співробітників з преміюванням.
        Практикум 5: розрахунок персональних премій по KPI для персоналу в рамках загального ФМС.
        7) Обговорення результатів навчання; відповіді на запитання.

Другий крок (2-3 дні)
      1. Складання і узгодження переліку підрозділів і груп підрозділів (центрів прибутку / витрат), що підлягають мотивації та оцінювання по KPI.
      2. Проведення установочного зборів для дирекції підприємства та керівників підрозділів, що підлягають оцінці по KPI.
      3. Розробка базової моделі системи мотивації підприємства.
      4. Проведення персональних інтерв'ю з керівниками підрозділів, складання проектів матриць оцінки по KPI для підрозділів і ключових співробітників.
      5. Узгодження з дирекцією порядку формування загального ФМС підприємства.

Третій крок (3-5 днів)
      1. Проведення персональних інтерв'ю з керівниками підрозділів, складання проектів матриць KPI для підрозділів і ключових співробітників.
      2. Узагальнення отриманих матриць KPI структурних підрозділів і ключових співробітників.
      3. Узгодження з дирекцією порядку формування загального ФМС підприємства.

Четвертий крок (2-4 дні)
      1. Узгодження матриць оцінки KPI з керівниками за напрямами (дирекцією), доопрацювання за зауваженнями.
      2. Узгодження з керівниками за напрямами (дирекцією) значимостей структурних підрозділів.
      3. Внесення матриць KPI і значимостей підрозділів в модель системи мотивації, відпрацювання моделі для роботи в автоматичному режимі.
      4. Розробка проекту Положення про систему мотивації по KPI.
      5. Підготовка презентації.

П'ятий крок (2 дні)
      1. Апробація моделі системи преміювання.
      2. Презентація Системи мотивації по KPI з прикладами розрахунку.
      3. Завершення проекту.

Ролі учасників проекту:
       консультант - проводить навчання членів робочої групи; проводить настановні збори для дирекції
       та керівників підрозділів; бере участь у всіх інших заходах в якості наставника і співвиконавця.
       члени робочої групи - активно вчаться, освоюють методи оцінки по KPI і мотивації по результату;
       під керівництвом і спільно з консультантом проводять всі роботи в рамках даного проекту.
       керівники підрозділів - складають матриці KPI підпорядкованих підрозділів і ключових
       співробітників (за участю і підтримки членів робочої групи і консультанта).
       керівники за напрямами (дирекція) - сприяють реалізації проекту, забезпечють активну роботу
       учасників проекту; оцінює проекти карт KPI і значущості структурних підрозділів (за участю і
       підтримки членів робочої групи і консультанта)

Результат проекту:
       1. Дієва система мотивації персоналу по KPI для конкретного підприємства.
       2. Навчений персонал, готовий самостійно використовувати і розвивати систему мотивації.

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022