ЛСВ консультант - Посадова/робоча інструкция
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЇ

Загальні положення ЕТКС, на відміну від ДКХП, не містять рекомендацій щодо складання посадових/робочих інструкцій. Тому, цю посадову інструкцію складено на основі кваліфікаційної характеристики з ЕТКС, але за рекомендаціями ДКХП.

Текст інструкції наводиться мовою оригіналу.

 

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Название структурного подразделения

УТВЕРЖДАЮ                        
Директор (другое название должности
уполномоченного руководителя)          
Ф.И.О
" _____" _____________ 20___ г.

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
на должность

1. Общие положения

1.1.  -- Название должности --  назначается на должность и увольняется с должности приказом (наименование должности руководителя предприятия) с соблюдением требований действующего законодательства.
1.2. -- Название должности --  непосредственно подчиняется (наименование должности непосредственного руководителя).
1.3. В своей деятельности -- Название должности --  руководствуется действующим законодательством, уставом предприятия, приказами по предприятию, стандартами предприятия, положением про структурное подразделение, правилами внутреннего разпорядка, другими нормативними документами, действующиеми на предприятии и этой должностной инструкцией.
1.4. В случае, когда  -- Название должности --  отстутствует, его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
5. -- Для руководителей -- руководит персоналом пподразделения (найменувание подрозделения.  

2. Задания и обязанности

Ця інформація доступна тільки для авторизованих користувачів. Зареєструйтесь, або увійдіть в систему з Вашими логіном і паролем.     

3. Права

Ця інформація доступна тільки для авторизованих користувачів. Зареєструйтесь, або увійдіть в систему з Вашими логіном і паролем.  

4. Ответственность

Ця інформація доступна тільки для авторизованих користувачів. Зареєструйтесь, або увійдіть в систему з Вашими логіном і паролем.

5. Должен знать

Ця інформація доступна тільки для авторизованих користувачів. Зареєструйтесь, або увійдіть в систему з Вашими логіном і паролем.

6. Квалификационные требования

Ця інформація доступна тільки для авторизованих користувачів. Зареєструйтесь, або увійдіть в систему з Вашими логіном і паролем.

7. Прочее

-- Примечания --

 

Руководитель (название структурного подразделения)                                                Подпись                                                                           Ф.И.О

Руководитель (название подраздениея по управлению персоналом)                             Подпись                                                                          Ф.И.О

Руководитель (название юридического подразделения)                                                    Подпись                                                                           Ф.И.О

Label

________________________________   _____________________ "____"___________20__г.

________________________________   _____________________ "____"___________20__г.

________________________________   _____________________ "____"___________20__г.

________________________________   _____________________ "____"___________20__г.

________________________________   _____________________ "____"___________20__г.Ця посадова інструкція складена програмою автоматично, тому може вимагати певних стилістичних правок.

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020