ЛСВ консультант - Нормуємо усіх: зуборізні роботи, основний час
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

НОРМУЄМО УСІХ

Зуборізник

РОЗРАХУНОК НОРМИ ОСНОВНОГО (МАШИННОГО) ЧАСУ ЗУБОРІЗАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Шевінгувальні верстати. Шевери дискові.

Основний час: частина оперативного часу, що витрачається на виконання мети даного процесу щодо якісного чи кількісного змінення предмету (об’єкту) праці.


Загальна кількість проходів на оброблення, включаючи чорнові зачисні проходи, i, шт.  
Кількість зубів нарізуваного колеса, Z, шт. ....................................................................
Кількість подвыйних ходыв інструменту, n, 1/хв. ...........................................................
Подача на один оберт нарізуваного колеса, So, мм/оберт ..............................................
Кількість зубів різального інструменту, Zi, шт .................................................................
Довжина оброблення у напрямку подачі, L, мм ..............................................................


Норма основного (машинного) часу, хв. ..................................................................... 32.407


Розрахунок допоміжного часу. Методика розрахунку допоміжного часу (часу на встановлення і знімання деталі, пов'язаного з переходом, на контрольні вимірювання), часу на обслуговування робочого місця, на відпочинок і особисті потреби, а також підготовчо-заключного часу є загальною для всіх видів верстатних робіт. Тут Ви знайдете норми допоміжного часу, а тут - норми часу на відпочинок та особисті потреби.

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020