ЛСВ консультант - Нормуємо усіх: служба охорони праці
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

НОРМУЄМО УСІХ

Служба охорони праці на підприємстві

Начальник відділу охорони праці, начальник бюро охорони праці, інженер з охророни праці

Склад робіт: Розгорнути  

Вкажіть виконувану роботу:
Средньооблікова чисельність працівників підприємства ......
Чисельність робітників, зайнятих на важких роботах та/або
роботах зі шкідливими умовами праці .......................
Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів ..
Средньомісячна чисельність знов прийнятих працівників .....
Віддаленість окремих виробничих підрохділів
один від одного ...........................................


Нормативна чисельність працівників служби охорони праці 
1.43  осіб

Примітки:
1. Під структурними підрозділами у організації слід розуміти відділи, цехи, бюро, служби та інші самостійні підрозділи.
2. У відокремлених виробничих структурах чисельністю від 400 осіб та понад, чисельність працівників служби охорони праці розраховується окремо для кожної одиниці. Відокремленою виробничою структурою слід вважати підприємства, цехи, управління автомобільного транспорту та житлово - комунального господарства, що входять у структуру організації, розташовані на різних виробничих майданчиках та які мають закінчений виробничий цикл.
3. Норма часу на участь у роботі комісії з розслідування нещасного випадку у організації - 24 год. та 120 год. (При розслідуванні важкого нещасного випадку на виробництві, нещасного випадку зі смертельним наслідком та групового нещасного випадку на виробництві).
4. Норму часу на розслідування нещасного випадку у даному розрахунку чисельності не враховано, у разі необхідності, враховується користувачами самостійно.

Нормативна база: Межгалузеві нормативи чисельності працівників служби охорони праці у организаціях (РФ, 2001 г.)Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020