ЛСВ консультант - Розрахунок чисельності персоналу за нормами виробітку або обслуговування
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
ЗА НОРМАМИ ВИРОБІТКУ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(почитати теорію)

Норма виробітку - кількість одиниць продукції (роботи), яку працівник або група працівників (бригада) виконує у одиницю часу у заданих організаційно-технічних умовах.

Норма обслуговування - кількість виробничих об'єктів, що них працівник або група працівників (бригада) обслуговує за одиницю часу у заданих організаційно-технічних умовах.

Чисельність праівників може бути розрахована із виристаннім норм виробітку або обслуговування.

Нормативна (необхідна, явочна) чисельність - це кількість працівників, що необхідна для ефективного та якісного виконання конкретної роботи із дотриманням обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Спрощуючи, нормавтична чисельність - це кількість працівників, що мають бути на робочих місцях, тому вона часто зветься явочною.

       V         Кохв
Чн = ------- x ------------
        Нв/о      Кв.н. Ф

Штатна (спискова) чисельність - це нормативна чисельність персоналу із урахуванням коефіцієнту невиходів. Спрощуючи, штатна чисельність - це явочна чисельність плюс певна кількість працівників для підміни тимчасово відсутніх з поважних причин.

Чш = Чн Кн

За виконання працівником декількох видів робіт, що нормується через норми виробітку або обслуговування, чисельність персоналу розраховується для кожного з видів робіт окремо, що потім підсумовуються.

Чсумн1н2н3+...+Чнn

Для розрахунку чисельності через норми виробітку/обслуговування, заповніть наведені нижче полявідповідними вихідними даними. (приклад розрахунку ):

фонд робочого часу планового періода (Ф), год., змін тощо
Плановий період може бути будь яким - рік, квартал, місяць, зміна тощо. Чим довший плановий період, тим кращий результат щодо планування чисельності. Дані вводяться у кількості робочих годин, змін тощо на одного працівника у плановому періоді.
коефіцієнт невиходів (Кн).
Характеристика відсутності частки працівників на роботі з поважних причин - відпустка, хвороба тощо. Кн = (1 +%невиходів/100). Найчастіше, коефіцієнт невиходів дорівнює 1,12-1,15.
коефіцієнт виконання норм (Квн).
Характеризує фактичний темп роботи працівників порівняно із чинними нормами.
Квн = середній% виробітку /100. Відповідно підвищується (у разі невиконання норм), або зменшуєтьчя (у разі перевиконання норм) розрахункова чисельність персоналу. Для службовців та допоміжних робітників часто коефіцієнт виконання норм приймають 1,0.
коефіцієнт ненормованих рабіт (Кннр).
Характеризує кількість робіт планового періода, що не охоплено нормами часу.
Кннр=1 + % не охоплено нормами/100. Зазвичай, відсоток не охоплених нормами часу робіт визначають експертним шляхом. Якщо 100% робіт охоплено нормами, то Кннр=1,0.


Обсяг робіт (Vi) та норми виробітку/обслуговування (Нв/о)
для кожного з видів робіт у плановому періоді.
Одиниці виміру роботи мають співпадати у даних щодо обсягів роботи та нормах. Наприклад, якщо обсяг роботи розрахований у штуках, то й норма виробітку/обслуговування має бути у штуках.
Для різних видів робіт (рядків) одиниці виміру обсягів роботи можуть бути різними.

Одиниці вимірювання часу у нормах мають співпадати із одиницями виміру фонду робочого часу (Ф). Наприклад, якщо фонд робочого часу вказаний у змінах, то й норми виробітку/обслуговування мають бути у зміну.

Кожен рядок становить пару даних (обсяг-норма) для відповідних видів робіт.


Обсяг робіт,
по видах,
од.вим.
Норми
виробот./,
обслуг.

Нормативна чисельність Чн, чел. = -

Штатна чисельність Чш, чел. = Нормативна чисельність х Кн = - (почитати теорію)

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування.
 
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ.
 
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників.
 
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт.
 
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT.
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанінов С.В., 2013
     Версія від 29.03.2022