ЛСВ консультант - Розрахунок чисельності персоналу за нормами часу
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА НОРМАМИ ЧАСУ
(почитати теорію)

Норма часу - кількість витрат робочого часу, встановлена для виконання однієї одиниці роботи працівником або групою працівників (бригадою) відповідної кваліфікації у певних організаційно-техничних умовах.

Чисельність працівників може бути розрахована із викристанням норм часу.

Нормативна (необхідна, явочна) чисельність - це кількість працівників, що необхідна для ефективного та якісного виконання конкретної роботи із дотриманням обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Спрощуючи, нормавтична чисельність - це кількість працівників, що мають бути на робочих місцях, тому вона часто зветься явочною.

        Кннр  Тсум
Чн = ------------------
         Ф Квн

Штатна (спискова) чисельність - це нормативна чисельність персоналу із урахуванням коефіцієнту невиходів. Спрощуючи, штатна чисельність - це явочна чисельність плюс певна кількість працівників для підміни тимчасово відсутніх з поважних причин.

Чш = Чн Кн

Для розрахунку чисельності за нормами часу заповніть поля, що наведені нижче, відповідними вихідними даними. (приклад розрахунку):

фонд робочого часу планового періода (Ф), год.
Плановий період може бути будь яким - рік, квартал, місяць, зміна тощо. Чим довший плановий період, тим кращий результат щодо планування чисельності. Дані вводяться у кількості робочих годин на одного працівника у плановому періоді.
коефіцієнт невиходів (Кн).
Характеристика відсутності частки працівників на роботі з поважних причин - відпустка, хвороба тощо. Кн = (1 +%невиходів/100). Найчастіше, коефіцієнт невиходів дорівнює 1,12-1,15.
коефіцієнт виконання норм (Квн).
Характеризує фактичний темп роботи працівників порівняно із чинними нормами.
Квн = середній% виробітку /100. Відповідно підвищується (у разі невиконання норм), або зменшуєтьчя (у разі перевиконання норм) розрахункова чисельність персоналу. Для службовців та допоміжних робітників часто коефіцієнт виконання норм приймають 1,0.
коефіцієнт ненормованих рабіт (Кннр).
Характеризує кількість робіт планового періода, що не охоплено нормами часу.
Кннр=1 + % не охоплено нормами/100. Зазвичай, відсоток не охоплених нормами часу робіт визначають експертним шляхом. Якщо 100% робіт охоплено нормами, то Кннр=1,0.

Трудомусткість робіт планового періоду (Tсум)
Визначається як сума добутків ном часу та планових обсягів робіт для кожного з видів робіт. Трудомісткість розраховується у люд.-год.
Для розрахунку трудомісткості введіть дані щодо обсягів планованих робіт та норм часу на них. Кожен рядок становитиме пару даних для відповідного виду робіт.
ВАЖЛИВО: норми часу слід вводити у люд.-год.


Обсяг рабіт,
по видах,
од.вим.
Норми
часу,
люд.-год.

Розрахункова трудомісткість робіт Tсум, люд.-год. = -

Нормативна чисельність Чн, осіб = -

Штатная чисельність Чш, осіб. = Нормативна чисельність х Кн = - (почитати теорію)

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp © Лучанінов С.В., 2013-2021
     Версія від 28.01.2021