ЛСВ консультант - Нормуємо усіх: архіви
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

НОРМУЄМО УСІХ

Архіваріус, завідувач архівом
(Карта 2)


АВМР - Архівна установа для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до національного архівного фонду.

Склад основних робіт: складання і затвердження в установленому порядку плану розвитку архівної справи в місті, забезпечення їх виконання; забезпечення обліку, зберігання і охорони документів національного архівного фонду (НАФ), переданих органами державної влади підприємствами, установами, організаціями, які діють (діяли) на території міста (незалежно від форми власності), документів особового походження, облікових документів і довідкового апарату до них, ін.; організація роботи, пов’язаної з віднесенням профільних документів до НАФ або вилученням документів з нього; підготовка матеріалів для проведення державним архівом області державної реєстрації документів НАФ, які перебувають у зоні комплектування відділу; контроль за збиранням на території міста та продажем антикварних документів; перевірка роботи архівних підрозділів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу (незалежно від форми власності), надання консультативно-методичної допомоги; складання і подання на затвердження міському голові списку підпри-ємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі; видавання архівних довідок, копій та витягів з документів, виконання тематичних запитів і запитів соціально-правового характеру; приймання на зберігання документів НАФ, архівних документів органів місцевого самоврядування комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників; ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи та організації – джерела комплектування відділу та документів НАФ, що належать громадянам; передавання документів НАФ та довідкового апарату до них для постійного зберігання в установленому порядку; вивчення узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

Кількість одиниць зберігання, тис.од. , до ....................................................   (від 5 до 55)
Кількість установ – джерел комплектування, шт., до ...................................   (від 25 до 300)
Питома вага робіт, виконуваних на компьютері, %, до .................................


Кількість запитів (тематичних і соціально-правового характеру),
що виконані впродовж попереднього календарного року, шт., до ...............


Нормативна чисельність основного персоналу архіву, осіб ........................
1.6

                                                                                                                          

Нормативна база: Нормативи чисельності основного персоналу архівних підрозділів райдержадміністрацій, міськрад, органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств установ і організацій, заснованих на приватній формі власності (2003 p.)

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020