ЛСВ консультант - Нормуємо усіх: розподілювач робіт
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

НОРМУЄМО УСІХ

Розподілювач робіт
  (Карта 132)

Склад роботи. Приймання зміни. Отримання змінного завдання від плано-вика або змінного майстра. Підготовка документації на початку зміни. Роз-давання вказівок транспортувальникам цеху з доставки на робочі місця за-готовок та матеріалів, а також на перевезення деталей, прийнятих ВТК, на склад, на оброблення в інші цехи і на дільниці. Спостереження за своєчас-ним відправленням і поверненням деталей. Облік руху заготовок і деталей у процесі виробництва. Оформлення документації. Вирішення організацій-них питань із службами цеху – планово-розподільним бюро та бюро техні-чного контролю. Складання і здавання відомостей про виконання змінного завдання, про перехідний залишок деталей і заготовок в кінці зміни. При-бирання робочого місця, здавання зміни.

Тим цеху/дільниці ...................................................

Кількість дільниць, обслуговуваних розподілювачем, шт. .........................


Кількість операцій на одного виробничого робітника у зміну, шт. .............


Кількість обслуговуваних виробничих робітників у зміну, осіб ..................   ((від 10 до 1000)


Нормативна чисельність розподілювачів робіт, осіб ................................... 0.32
                                                                                                                           

Нормативна база: Міжгалузеві норми чисельності, норми обслуговування та норми часу для працівників, зайнятих обслуговуванням основного та допоміжного виробництва (2005 p.)/span>

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020