ЛСВ консультант - TPM
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

LEAN PRODUCTION – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

ТРМ - безаварійна робота устаткування

Процес впровадження ТРМ, зазвичай, здійснюється у 7 кроків (етапів).

Крок 4. Повна інспекція для забезпечення якості

Після реалізації перших трьох кроків, устаткування (верстати, машини) має робочі параметри рівні або близькі до нормативних. На даному етапі проводиться пошук причин можливих поламок, що впливають на якість продукції.
4.1. До процесу залучається увесь персонал.
4.2. Усі робітники перевіряють робочі параметри свої верстатів (машин), оцінюють їх та порівнюють із нормативними.
4.3. Визначаються деталі, вузли та механізми, що підлягають постійному контролю та перевіркам, а також робітник, відповідальний за здійснення перевірок.
4.4. Проводиться взаємна перевірка. Робітників ділять на групи по 2-3 особи, що проводить інспекцію устаткування інших груп. За результатами інспекцій готують контрольні карти, а також білі та червоні бірки.
4.5. Розроблюються контрзаходи щодо усунення причин можливих поламок.
4.6. Результати інспекцій мають бути відкриті для усіх робітників, опис контрзаходів здійснюється простою мовою, доступною для розуміння робітниками.

Крок 5. Пілотне впровадження автономного технічного обслуговування.

     Інженери, майстри, бригадири та ланкові повторно оцінюють інструкції із урахуванням кроку 4 та навчають робітників методам та способам їх практичного застосування. Робітники вивчають стандарти, інструкції, за необхідності, проходять додаткове технічне навчання.
     На цьому етапі робітники починають проводити «автономне технічне обслуговування» під проводом майстра або інженера. Це впровадження робиться не усіма робітниками, а окремими робітниками (найбільш активними або кваліфікованими) на визначених дільницях. Це експериментальне – пілотне впровадження, що має на меті удосконалення стандартів, інструкцій та їх точну відповідність як технічній меті ТРМ, так і можливостям робітників.
    Особливо важливе на цьому етапі детальне вивчення стандартів з обслуговування устаткування, що розроблені інженерами, оскільки на цьому етапі робітники не мають достатніх навичок з ремонту та техобслуговування власних верстатів (машин).
    Після опанування інструкцій та стандартів, робітники можуть подавати пропозиції щодо їх доопрацювання, що найчастіше робить автономне техобслуговування простішим та результативнішим.

Крок 6. Стандартизація

Після проведення пілотного проекту щодо впровадження автономного технічного обслуговування, виявляються недоліки у інструкціях та стандартах, самих процедурах та складі робіт. Усе доопрацьовується, та удосконалюється. У результаті отримані стандарти та інструкції, а також інші необхідні матеріали (контрольні карти, методики тощо), що готові до практичного впровадження «прямо тут і зараз». Їх затверджують та вводить у дію. Вони стають стандартом роботи і обов’язкові до використання усіма працівниками.

Крок 7. Впровадження автономного технічного обслуговування

На підприємстві запроваджується стандартизована система автономного технічного обслуговування, що ґрунтується на перевірених саме на цьому підприємстві, та адаптованих до його умов інструкціях та стандартах.

Запровадження ТРМ на окремих робочих місцях та виробничих дільницях зазвичай триває від декількох тижнів до декількох місяців. Запровадження ж ТРМ у масштабах усього підприємства може тривати декількох років.

< Назад                                                                                                                                   Далі >  

ПОДІЛИТИСЯ  FB  VK  IN  TW
Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp © Лучанінов С.В., 2013-2021
     Версія від 28.01.2021