прості рішення складних завдань
  Українська    Русский
Анонімний користувач
Частину функцій вимкнено

Вхід        Реєстрація  ПОСАДИ ТА ПРОФЕСІЇ

     Базовими, у певному сенсі статутними, документами, що визначають взаємини між роботодавцем та найманим працівниклм виступають трудовий договір та посадова/робоча інструкція. Посадові інструкції розробляються для керівників, фахівців, професіоналів та технічних службовців, робочі інструкції розробляються для робітників. Саме посадовою/робочою інструкцією визначаються завдання та обов'язки, права та відповідальність працівників. Правила розроблення посадових інструкції не складні, проте сама робота досить трудомістка. Цей сайт дасть Вам доступ до понад 11000 посадових та робочих інструкцій! Просто знайдіть потрібне!

     Для того щоб отримати "правильну" посадову/робочу інструкцію слід пам'ятати, що:

  1. Назва посади/професії визначається згідно Класифікатора професій (ДК 003)

  2. Основою для складання посадових інструкції виступають кваліфікаційні характеристики, що містяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП).

     То ж для отримання однії з понад 11000  посадових/робочих інструкцій,  знайдіть через Класифікатор професій та ДКХП відповідну кваліфікаційну характеристику, та отримайте посадову/робочу інструкцію, що цей сайт генерує автоматично із дотриманням встановлених норм та правил.

Класифікатор професій  призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій (ДК 003). Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад. Довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.
    Довідник складається з Випусків і Розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. Розділи Випусків співвідносні з Розділами класифікації професій за Класифікатором професій ДК 003, а саме: “Керівники”, “Професіонали”, “Фахівці”, “Технічні службовці”. Зміст Випуску або Розділу випуску складається із “Вступу” та “Кваліфікаційних характеристик”, вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами.

Посадова/робоча інструкція - базовий документ, що закріплює обов’язки, права та відповідальність працівників. Основою для складання посадових інструкції є Довідник кваліфікаційних характиристик (ДКХП, власне, кваліфікаційні характеристики, що містяться в ньому.
    Посадова/робоча інструкція затверджується керівником підприємства, або іншою уповноваженою особою. Працівник ознайомлюється із посадовою/робочою інструкцією особисто, що підтверджує своїм підписом.

Пошук:

НОВЕ!
Повністю оновлено модулі розрахунку чисельності на основі норм часу та норм виробітку/обслуговування.


Додано  новий  разділ Оцінка за KPI, а також
он-лайн конструктор карт KPI

НОВЕ!
Мікроелементні норми, тепер доступні он-лайн.

НОВЕ!
Фотографія он-лайн, автоматизує й спостереження, й оброблення їх результатів.

НОВЕ!
Підвищено швидкусть розрахунків під час переводу хронометражів у формули.
Контакти:  пошт@, тел. +38(067)664-92-42, Skype © Лучанінов С.В., 2013-2019
     Версія від 12.09.2019