прості рішення складних завдань
  Українська    Русский
Анонімний користувач
Частину функцій вимкнено

Вхід        Реєстрація  ФОТОРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

ТИПОВА ІНДЕКСАЦІЯ ВИТРАТ ТА ВТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ (для промислового підприємства)

I. НОРМОВАНИЙ ЧАС

1. ПЗ - Підготовчо-заключний час
         ПЗ-1 - Отримування та здавання наряду, креслення, техдокументації
         ПЗ-2 - Ознайомлення з роботою, кресленням
         ПЗ-3 - Отримування, огляд, перевірка та здавання матеріалів, заготовок
         ПЗ-4 - Отримування та здавання інструменту та пристосувань
         ПЗ-5 - Виробничий інструктаж
         ПЗ-6 - Встановлення та зняття інструменту, пристосувань для виконання робіт (партії виробів)
         ПЗ-7 - Налагоджування устаткування
         ПЗ-8 - Здавання готової продукції

2. ОП - Оперативний час
    2.1. О - Основний (технологічний) час
    2.2. Д - Допоміжний час

3. ОМ - Час обслуговуання робочого місця
     3.1. Час організаційного обслуговування
        ОМ-1 - Приготування приладів та інструменту до роботи у початку зміни та прибирання наприкінці
        ОМ-2 - Огляд та випробовування устаткування
        ОМ-3 - Змащування та чищення устаткування
        ОМ-4 - Передавання та приймання зміни
        ОМ-5 - Прибирання робочого місця наприкінці зміни
    3.2. Час технічного обслуговування
        ОМ-6 - Заміна зношеного інструменту (зняти та встановити)
        ОМ-7 - Заточування (правлення) інструменту
        ОМ-8 - Регулювання інструменту
        ОМ-9 - Підналагоджування устаткування у процесі роботи работы
        ОМ-10 - Видалення відходів з робочого місця

4. ВР - Випадкова робота, робота не за завданням

5. ВО - Час перерв на відпочинок та особисті потреби
        ВП - Час на відпочинок
        ПО - Час на особисті потреби

II. НЕНОРМОВАНИЙ ЧАС

6. ПН - Втрати часу на непродуктивну роботу
        ПН-1 - Ходіння за нарядом, кресленням, та матеріалами
        ПН-2 - Ходіння за інструментом та пристосуваннями
        ПН-3 - Ходіння за майствром, нарядником, контролером
        ПН-4 - Ходіння за підсобним робітником
        ПН-5 - Ходіння за краном
        ПН-6 - Пошуки підкладок, клинів тощо.
        ПН-7 - Пошуки інструменту та пристовувань
        ПН-8 - Пошуки матеріалів, заготовок тощо
        ПН-9 - Ремонт устаткування

7. ОТ - Втрати робочого часу через організаційно-технічні чинники
        ОТ-1 - Очікування роботи
        ОТ-2 - Очікування креслення, інструкцій, нарядів
        ОТ-3 - Очікування матеріалу, заготовок
        ОТ-4 - Очікування крану, транспорту
        ОТ-5 - Очікування інструменту, пристосувань
        ОТ-6 - Очікування налагодження устаткування
        ОТ-7 - Очікування подачі енергії
        ОТ-8 - Очікування ремонту

8. ПР - Втратри часу з вини працівника
        ПР-1 - Початок роботи із запізненням
        ПР-2 - Передчасне закінчення роботи
        ПР-3 - Відсутнісь на робочому місці
        ПР-4 - Сторонні розмови
        ПР-5 - Безпідставне припинення роботи

Пошук:


Додано  новий  разділ Оцінка за KPI, а також
он-лайн конструктор карт KPI

НОВЕ!
Мікроелементні норми, тепер доступні он-лайн.

НОВЕ!
Фотографія он-лайн, автоматизує й спостереження, й оброблення їх результатів.

НОВЕ!
Секундомір для хронометражів із автоматичним обробленням результатів.

НОВЕ!
Додано розділ, де Вы зможете перетворити результати хронометражів у формули.
Контакти:  пошт@, тел. +38(067) 664-92-42, Skype © Лучанінов С.В., 2013-20018
     Версія від 14.03.2018