прості рішення складних завдань
  Українська    Русский
Анонімний користувач
Частину функцій вимкнено

Вхід        Реєстрація  НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
ЗА НОРМАМИ ВИРОБІТКУ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(почитати теорію)

Норма виробітку – кількість одиниць роботи (продукції), що працівник, або група працівників (бригада), виконує у одиницю часу у заданих організаційно-технічних умовах.

Норма обслуговування – кількість виробничих об'єктів, які працівник, або група працівників (бригада), обслуговує у одиницю часу у заданх організаційно-технічних умовах.

Чисельність працівників може бути розрахована із використанням норм виробітку або обслуговування.

Нормативна (необхідна, явочна) чисельністьельність – це кількість персоналу, необхідна для ефективного та якісного виконання конкретної роботи із дотриманням обґрунтованих режимів праці та відпочинку. Спрощуючи, нормативна чисельність – це кількість працівників, що мають бути на робочих місцях, тому її часто називають явочною.

Штатна (спискова) чисельність – це нормативна чисельність персоналу із урахуванням коефіцієнту невиходів.

Для розрахунку чисельності через норми часу заповніть поля, наведені нижче, необхідними вихідними даними (приклад розрахунку ):


фонд робочого часу планового періоду (Ф).
Плановий період може бути будь-яким – рік, квартал, місяць, зміна. Що довший плановий період, тим кращий результат у плануванні чисельності. Норми виробітку можуть встановлюватись на рідні одиниці часу - на зміну, за годину, залежно від зручності їх використання. Фонд робочогоо часу слід задавати у тих самих одиницях часу, на які встановлюється норма виробітку.
коефіцієнт невиходів (Кн).
Характеристика відсутності частини працівників на роботі через поважні причини – відпустки, хвороби тощо. Кн=(1+ % невиходів/100). Зазвийчай коефіцієнт невиходів дорівнює 1,12-1,15.
коефіцієнт виконання норм (Квн).
Характеризує фактичний темп роботи працівників, порівняно з передбаченим нормКвн = середній % виробітку/100. Відповідно збільшується (у разі невиконання норм), або зменшується (у разі перевиконання норм) розрахункова чисельність персоналу. Для розрахунку за нормами обслуговування найчастіше коефіцієнт виконання норм приймають Квн =1,0.
обсяг робіт (продукції) плановго періоду (О).
У даному випадку слід вводити обсяг робіт одного виду, охоплених однією нормою виробітку або обслуговування. Якщо працівники, чисельність яких розраховується, виконують різні роботи, нормовані нормами виробітку або осблуговування, то чисельність розраховується для кожного з видів робіт, загальна ж чисельність розраховується як їх сума.
норма виробітку або обслуговування (H).
Норма виробітку або обслуговування для даного виду робіт вводиться, використовуючи тіж самі одиниці виміру, що й обсяг робіт та фонд робочого часу.

                                                     О               0
Нормативна чисельність = -------------------- = ------------------------------ =
                                              Ф х Н х Квн      0 х 0 х 0

(почитати теорію) Штатна чисельність = Нормативна чисельність х Кн =

                                       

Пошук:


Додано  новий  разділ Оцінка за KPI, а також
он-лайн конструктор карт KPI

НОВЕ!
Мікроелементні норми, тепер доступні он-лайн.

НОВЕ!
Фотографія он-лайн, автоматизує й спостереження, й оброблення їх результатів.

НОВЕ!
Секундомір для хронометражів із автоматичним обробленням результатів.

НОВЕ!
Додано розділ, де Вы зможете перетворити результати хронометражів у формули.
Контакти:  пошт@, тел. +38(067)664-92-42, Skype © Лучанінов С.В., 2013-2019
     Версія від 27.01.2019