прості рішення складних завдань
  Українська    Русский
Анонімний користувач
Частину функцій вимкнено

Вхід        Реєстрація  НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА НОРМАМИ ЧАСУ
(почитати теорію)

Норма часу – кількість витрат робочого часу, встановлене для виконання однієї одиниці роботи працівником, або групою працівників (бригадою) відповідної кваліфікації в заданих організаційно-технічних умовах.

Чисельність працівників може бути розрахована із використанням норм часу.

Нормативна (необхідна, явочна) чисельність – це кількість персоналу, необхідна для ефективного та якісного виконання конкретної роботи із дотриманням обґрунтованих режимів праці та відпочинку. Спрощуючи, нормативна чисельність – це кількість працівників, що мають бути на робочих місцях, тому її часто називають явочною.

Штатна (спискова) чисельність – це нормативна чисельність персоналу із урахуванням коефіцієнту невиходів.

Для розрахунку чисельності через норми часу заповніть поля, наведені нижче, необхідними вихідними даними (приклад розрахунку ):

фонд робочого часу планового періоду (Ф), годин.
Плановий період може бути будь-яким – рік, квартал, місяць, зміна. Що довший плановий період, тим кращий результат у плануванні чисельності. Дані вводяться у кількісті робочих годин одного працівника у плановому періоді.
коефіцієнт невиходів (Кн).
Характеристика відсутності частини працівників на роботі через поважні причини – відпустки, хвороби тощо. Кн=(1+ % невиходів/100). Зазвийчай коефіцієнт невиходів дорівнює 1,12-1,15.
коефіцієнт виконання норм (Квн).
Характеризує фактичний темп роботи працівників, порівняно з передбаченим нормами. Квн = середній % виробітку/100. Відповідно збільшується (у разі невиконання норм), або зменшується (у разі перевиконання норм) розрахункова чисельність персоналу. Для службовців та допоміжних робітників найчастіше коефіцієнт виконання норм приймають 1,0.
коефіцієнт ненормованих робіт (Кннр).
Характеристика кількості робіт планового періоду, не охоплених нормами праці.
Кннр = 1+% не охоплено нормами/100
. Зазвичай, відсоток не охоплених нормами робіт визначається експертним методом.
Якщо 100% робіт охоплено нормами, то Кннр=1,0.
трудомісткість робіт планового періоду (Т), лод-год.
Визначається як сума добутків між нормою часу та плановим обсягом для кожного з видів робіт. Трудомісткість розраховується в людино-годинах.

                                              Кннр х Т      1 х 0
Нормативна чисельність = ---------------- = ------------------------------ =
                                               Ф х Квн      0 х 0

(почитати теорію) Штатна чисельність = Нормативна чисельність х Кн =

                                       

Пошук:


Додано  новий  разділ Оцінка за KPI, а також
он-лайн конструктор карт KPI

НОВЕ!
Мікроелементні норми, тепер доступні он-лайн.

НОВЕ!
Фотографія он-лайн, автоматизує й спостереження, й оброблення їх результатів.

НОВЕ!
Секундомір для хронометражів із автоматичним обробленням результатів.

НОВЕ!
Додано розділ, де Вы зможете перетворити результати хронометражів у формули.
Контакти:  пошт@, тел. +38(067)664-92-42, Skype © Лучанінов С.В., 2013-2019
     Версія від 27.01.2019