прості рішення складних завдань
  Українська    Русский
Анонімний користувач
Частину функцій вимкнено

Вхід        Реєстрація  НОРМУЄМО УСІХ

Архіваріус, завідувач архівом
(Карта 3)


АППП - Архіви приватних підприємств - Підрозділ для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам з правом передавання документів національного архівного фонду до державних та інших архівних установ за угодою з ними.

Склад основних робіт: погодження з державною архівною установою або архівним відділом міської ради номенклатури справ організації; приймання від структурних підрозділів організацій та зберігання архівних документів з різними видами носіїв інформації; контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах організацій; участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ організації, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженої номенклатури; подання на державну реєстрацію документів національного архівного фонду (НАФ), ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість відповідній державній архівній установі; проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертних комісій організації проектів описів справ НАФ, описів справ тривалого зберігання, описів справ з особового складу працівників організації та актів про вилучення документів для знищення; створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів; організація користування архівними документами, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів в установленому порядку; підготовка і передавання документів НАФ до відповідної державної установи.

Загальна чисельність працівників підприємства, осіб , до .........................   (від 20 до 20 000)
Кількість самостійних структурних підрозділів, шт., до ...............................   (від 5 до 150)
Питома вага робіт, виконуваних на компьютері, %, до .................................


Кількість запитів (тематичних і соціально-правового характеру),
що виконані впродовж попереднього календарного року, шт., до ...............


Нормативна чисельність основного персоналу архіву, осіб .......................
0.5

                                                                                                                          

Нормативна база: Нормативи чисельності основного персоналу архівних підрозділів райдержадміністрацій, міськрад, органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств установ і організацій, заснованих на приватній формі власності (2003 p.)

Пошук:

НОВЕ!
Повністю оновлено модулі розрахунку чисельності на основі норм часу та норм виробітку/обслуговування.


Додано  новий  разділ Оцінка за KPI, а також
он-лайн конструктор карт KPI

НОВЕ!
Мікроелементні норми, тепер доступні он-лайн.

НОВЕ!
Фотографія он-лайн, автоматизує й спостереження, й оброблення їх результатів.

НОВЕ!
Підвищено швидкусть розрахунків під час переводу хронометражів у формули.
Контакти:  пошт@, тел. +38(067)664-92-42, Skype © Лучанінов С.В., 2013-2019
     Версія від 12.09.2019