ЛСВ консультант - Модель компетенцій
 HyperLink    укр  
    рус  
  
Частину функцій вимкнено.
Вхід   Реєстрація

HyperLink

ОЦІНКА  ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ

Модель компетенцій - набір компетенцій, тобто описів стандартів поведінки персоналу, або стандартів ділової  діяльності, спрямованих на досягнення різноманітних корпоративних цілей. Набір компетенцій для різних категорій працівників може відрізнятись.

Набір компетенцій, що входять до моделі компетенцій залежить від переслідуваної мети оцінки та практичного застосування очікуваних результатів від неї результатів. Тривалий час були популярними моделі із великою кількістю компетенцій - 30 та більше. Зараз, більш широкого застосування набули моделі із числом компетенцій від 8 до 20. Що більша кількість компетенцій, то детальніший опис поведінки працівників, проте й більша кількість робочого часу витрачається на, власне, процес оцінювання.

Виберіть компетенції, за якими Ви плануєте оцінювати працівників із наведеного нижче словника компетенцій:


Кластер "Професіонал" (застосовується до усіх посад, незалежно від їх організаційного рівня)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
Кластер "Керівник" (застосовується для посад керівників та провідних фахівців/професіоналів)
         
         
         
         
         
         

Кластер "Співробітник" (застосовується до усіх посад, незалежно від їх організаційного рівня)
         
         
         
         
         
         
         

Кластер "Прогресор" (застосовується до усіх посад, де важлива здатність бути рушієм прогресу)
         
         
         
         

                           

Джерела:
Лайл М. Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе (2005).
Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. (2003).

Контакти: пошт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   © Лучанінов С.В., 2013-2020
     Версія від 14.09.2020